Η μελιτζάνα είναι ένα φυτό πολυετές στα τροπικά κλίματα (από όπου και κατάγεται), η οποία όμως καλλιεργείται ως μονοετές στα εύκρατα κλίματα. Ο καρπός της χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ως αντίδοτο σε δηλητηριάσεις, ως θεραπεία για αιμορραγίες, ως επουλωτικό για καψίματα ενώ σαν φαρμακευτικό έχει χρησιμοποιηθεί για πληθώρα παθήσεων. Οι καρποί της μελιτζάνας διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και χρώμα. Μπορεί να είναι επιμήκεις, οβάλ, στρογγυλοί μαύροι, μοβ, άσπροι ή πράσινοι.
 
Κλιματικές απαιτήσεις - Ως φυτό θερμής εποχής, η μελιτζάνα δεν ανέχεται τους παγετούς. Ακόμα και με τη μέθοδο της μεταφύτευσης, τα φυτά μετά την εγκατάσταση τους στο χωράφι χρειάζονται μακρά περίοδο για ανάπτυξη που φτάνει τις 90 ημέρες. Η ελάχιστη θερμοκρασία για να βλαστήσουν οι σπόροι της μελιτζάνας είναι περίπου 13οC, ενώ η βέλτιστη θερμοκρασία είναι 30οC, όπου οι σπόροι βλαστάνουν σε 5 ημέρες κατά μέσο όρο. Κατά τα στάδιο της ανάπτυξης, η μελιτζάνα προτιμάει θερμοκρασίες 26οC κατά την ημέρα και 20οC την νύχτα. Σε θερμοκρασίες κάτω των 17οC ή πάνω από 35οC, η ανάπτυξη καθυστερεί αρκετά και δυσχεραίνεται η επικονίαση. Η μελιτζάνα είναι αδιάφορη φωτοπεριόδου, δηλαδή η άνθηση της δεν επηρεάζεται από το μήκος ημέρας.

 

Εδαφικές απαιτήσεις - Οι τύποι εδαφών που η μελιτζάνα μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά είναι αρκετοί. Γενικά προτιμάει εδάφη αμμοπηλώδη, πηλώδη, και αργιλοπηλώδη τα οποία είναι βαθιά και πλούσια σε οργανική ουσία. Αν και μπορεί να ανεχθεί την περίσσια νερού στο έδαφος, εκτεταμένη περίοδος με πλημμυρισμένο χωράφι θα προκαλέσει έξαρση παθογόνων. Η μελιτζάνα μπορεί να αποδώσει καλά σε PHμε εύρος από 5,5 - 6,8 και για την αποφυγή εξάρσεων των παθογόνων που την προσβάλουν, θα πρέπει να καλλιεργείται σε χωράφια τα οποία για τα τελευταία 3 χρόνια δεν καλλιεργείται μελιτζάνα ή και τα υπόλοιπα σολανώδη (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, καπνός).

 

Κατεργασία εδάφους - Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να αποσκοπεί στην δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος της μελιτζάνας, καθώς και την προσθήκη οργανικής ουσίας στο έδαφος. Για τον λόγο αυτό εάν παρατηρηθούν αδιαπέρατα ή συμπιεσμένα στρώματα στο έδαφος, θα πρέπει να καταστραφούν με υπεδάφεια κατεργασία. Κατά την συγκομιδή της προηγούμενης καλλιέργειας θα πρέπει να γίνει άροση για την προσθήκη των υπολειμμάτων στο έδαφος σε ικανοποιητικό βάθος έτσι ώστε να μπορούν να αποδομηθούν επαρκώς.
 
Παραγωγή φυταρίων - Κατά κύριο λόγο, η εγκατάσταση μιας φυτείας μελιτζάνας γίνεται με μεταφύτευση και όχι με απ ευθείας σπορά. Για να ακολουθήσουμε την διαδικασία της μεταφύτευσης, πρέπει πιο πριν να έχουμε δημιουργήσει ένα σπορείο και -αφού οι σπόροι φυτρώσουν- να τα μεταφυτεύσουμε σε ατομικά γλαστράκια πριν την μεταφύτευση τους στην μόνιμη θέση στο χωράφι. Ένας άλλος τρόπος είναι η απ ευθείας σπορά σε ατομικά γλαστράκια, ο οποίος είναι πιο κοστοβόρος αλλά πλεονεκτεί στο ότι το φυτό δεν θα σοκαριστεί από την διατάραξη του ριζικού του συστήματος όπως στον πρώτο τρόπο. Η διαδικασία της παραγωγής των φυταρίων στην μελιτζάνα μπορεί να διαρκέσει από 6 - 8 εβδομάδες. Το μέσο ανάπτυξης που προτιμάται για την δημιουργία του σπορείου είναι μείγμα τύρφης με περλίτη ή τύρφης με βερμικουλίτη ή και μείγμα και των τριών υλικών μαζί σε αναλογία τύρφη: περλίτης : βερμικουλίτης 3:2:1. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς τέτοιων μειγμάτων τα οποία μπορεί να είναι εμπλουτισμένα με θρεπτικά στοιχεία ή όχι. Στους δίσκους σποράς ή στα ατομικά γλαστράκια που περιέχουν το μέσο ανάπτυξης σπέρνουμε τους σπόρους της μελιτζάνας σε βάθος 0,5 cm, πιέζουμε ελαφρά το χώμα και ποτίζουμε πολύ προσεκτικά (π.χ με σύριγγα) έτσι ώστε να μην διαταράξουμε την επιφάνεια του χώματος και παρασυρθούν οι σπόροι. Τοποθετούμε τους δίσκους σε εσωτερικό χώρο που η θερμοκρασία του να διατηρείται σε επίπεδα 25 – 30οC, με την πιο γρήγορη βλάστηση να παρατηρείται στους 30οC (5 ημέρες) ενώ στους 25οC οι σπόροι βλαστάνουν σε 8 ημέρες. Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των δίσκων σποράς με χαρτί ή μεμβράνη, έτσι ώστε να διατηρείται για πιο μεγάλη χρονική περίοδο η υγρασία, η οποία είναι απαραίτητη για την ικανοποιητική και γρήγορη βλάστηση των σπόρων. Από την στιγμή που οι σπόροι φυτρώσουν, πρέπει να αφαιρεθεί το υλικό κάλυψης που βάλαμε πάνω από τους δίσκους σποράς και οι τελευταίοι να τοποθετηθούν σε ηλιαζόμενο μέρος με επαρκή φωτισμό, μιας και η μελιτζάνα αγαπάει το φως. Η κατάλληλη θερμοκρασία για την πρώτη ανάπτυξη είναι 20-25οC την ημέρα και 16-20οC τη νύχτα. Στο στάδιο αυτό και σε περίπτωση που το μέσo ανάπτυξης δεν είναι εμπλουτισμένο με θρεπτικά στοιχεία, προτείνεται η λίπανση των νεαρών φυταρίων και ειδικότερα με αρκετό άζωτο και σε μικρότερες ποσότητες κάλιο, τα οποία θα χορηγηθούν με το νερό ποτίσματος. Σε περίπτωση που το μέσo ανάπτυξης είναι εμπλουτισμένο, η λίπανση συνήθως ξεκινάει 3 εβδομάδες μετά το φύτρωμα. Όσον αφορά το πότισμα, σε όλη την διάρκεια της παραγωγής των σπορόφυτων, θα πρέπει το χώμα να διατηρείται υγρό χωρίς όμως να γίνεται υπερβολική άρδευση. Δυο εβδομάδες πριν την μεταφύτευση στο χωράφι, συνήθως σκληραγωγούμε τα φυτάρια για να μειώσουμε το μεταφυτευτικό σοκ και για να είναι γρηγορότερη η εγκατάσταση της φυτείας. Αυτό γίνεται τοποθετώντας τα φυτά σε εξωτερικό χώρο (χαμηλότερη θερμοκρασία και υψηλότερη ένταση φωτισμού) και μειώνοντας το πότισμα και την λίπανση. Εάν οι παραπάνω χειρισμοί γίνουν σταδιακά, οι ευεργετικές ιδιότητες είναι μεγαλύτερες. Μετά την πάροδο των 6-8 εβδομάδων και όταν τα φυτά έχουν αναπτύξει 4 πραγματικά φύλλα (περίπου 15cm ύψος φυταρίου), τότε είναι έτοιμα να μεταφυτευθούν στο χωράφι.
 
 
Μεταφύτευση - Πριν από την μεταφύτευση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εδαφοκατεργασία, η βασική λίπανση, η εγκατάσταση του αρδευτικού συστήματος (σε περίπτωση άρδευσης με σταγόνα) και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν υλικά επίστρωσης (μαύρο πλαστικό) θα πρέπει να γίνει τότε η εγκατάσταση τους. Τα φυτάρια θα τοποθετηθούν στο χωράφι σε γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 60-90 cm (στις ΗΠΑ αφήνουν έως 250 cm – δηλαδή 2,5 μέτρα), ενώ πάνω στην γραμμή η απόσταση των φυτών θα είναι 30-60 cm. Πριν μεταφυτεύσουμε θα πρέπει να έχουμε ανοίξει τρύπες λίγο μεγαλύτερες από το μέγεθος τις ατομικής γλάστρας του κάθε φυταρίου στις παραπάνω αποστάσεις. Εναλλακτικά, πριν από την μεταφύτευση αντί για λίπασμα μπορεί να τοποθετηθεί χωνεμένη κοπριά ή οργανική κομπόστα αναμειγμένη με χώμα σε κάθε τρύπα. Καλό θα είναι πριν την μεταφύτευση να έχουν ποτιστεί τα φυτάρια για να μην διαλυθεί η μπάλα χώματος και το χώμα του χωραφιού να μην είναι πολύ ξηρό ή πολύ υγρό. Αναποδογυρίζουμε το γλαστράκι προσεκτικά, τοποθετούμε το φυτό στην τρύπα έτσι ώστε το πάνω μέρος της μπάλας χώματος να είναι στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια του χωραφιού, συμπληρώνουμε τα κενά με χώμα και ασκούμε ελαφρά πίεση. Θα πρέπει να ακολουθήσει πότισμα για να έρθουν οι ρίζες του φυτού σε καλή επαφή με το χώμα.
 
Λίπανση - Η μελιτζάνα είναι ένα φυτό που για να έχει υψηλές αποδόσεις θα πρέπει να δεχθεί επαρκή λίπανση. Για την μείωση των εξόδων αλλά και για την αποφυγή άσκοπης χρήσης λιπασμάτων με της περιβαλλοντικές συνέπειες που επακολουθούν, προτείνεται να προηγηθεί εδαφική ανάλυση. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να σχεδιαστεί ένα ακριβές πρόγραμμα λίπανσης που με την έγκαιρη και ακριβή χορήγηση των θρεπτικών στοιχείων να έχουμε σημαντική διαφορά στις αποδόσεις αλλά και στην ποιότητα των καρπών. Εάν δεν έχει προηγηθεί εδαφική ανάλυση, προτείνεται η προσθήκη 12-14 kg / στρέμμα με άζωτο, 14-20 kg / στρέμμα με φώσφορο και κάλιο για βασική λίπανση. Με το ξεκίνημα της καρπόδεσης μπορεί να γίνει εφαρμογή 2,5 – 3,5 kg / στρέμμα με άζωτο και άλλες 2-3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 15-20 ημερών. Η βασική λίπανση μπορεί εναλλακτικά να χορηγηθεί: μισή ποσότητα σε όλη την επιφάνεια του χωραφιού και να ενσωματωθεί στο έδαφος λίγο πριν την μεταφύτευση και το υπόλοιπο μισό, ακριβώς μετά την μεταφύτευση με εφαρμογή στις γραμμές. Συχνά η μελιτζάνα υποφέρει από τροφοπενίες μαγνησίου και γι αυτό θα πρέπει τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται να περιέχουν το στοιχείο αυτό σε επαρκείς ποσότητες.
 
Άρδευση - Τα λαχανικά αποτελούνται κατά 80-95 % από νερό, άρα αν τα φυτά υποστούν υδατικό στρες, αυτό σημαίνει αυτόματη μείωση των αποδόσεων. Η άρδευση στην μελιτζάνα μπορεί να γίνει με αυλάκια ή με σταγόνα. Η συγκεκριμένη καλλιέργεια χρειάζεται επαρκείς ποσότητες νερού για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Τα πιο κρίσιμα σημεία όσον αφορά την άρδευση στην μελιτζάνα είναι η άνθηση και ο σχηματισμός των καρπών. Στις περιόδους αυτές, η έλλειψη νερού οδηγεί στην εμφάνιση της ξηρής κορυφής ή παραμορφωμένων καρπών. Με την μέθοδο της στάγδην άρδευσης (σταγόνα), γίνεται οικονομία στην κατανάλωση νερού και ειδικότερα όταν συνδυάζεται με την χρήση πλαστικών επιστρωμάτων.
 
Συγκομιδή - Η συγκομιδή στην μελιτζάνα ξεκινάει 80-90 ημέρες μετά την μεταφύτευση ή 15-35 ημέρες μετά την άνθηση και συνήθως γίνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Το προτιμότερο είναι να γίνεται 2 φορές ανά εβδομάδα έτσι ώστε οι συγκομιζόμενοι καρποί να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας. Επίσης, όταν οι καρποί μένουν πάνω στο φυτό για πιο μακρά περίοδο, το φυτό τείνει να παράξει λιγότερους καρπούς. Οι μελιτζάνες συγκομίζονται πριν μαλακώσουν και πριν οι σπόροι τους σκληρύνουν. Οι καρποί θα πρέπει να αφαιρούνται μαζί με τον κάλυκα και μέρος του ποδίσκου (κοτσάνι). Το μέγεθος του ποδίσκου που θα συγκομιστεί διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία και κυμαίνεται από 2,5-7,5 cm. Οι καρποί δεν θα πρέπει απλώς να τραβιούνται αλλά να αφαιρούνται με κοφτερό μαχαίρι. Οι μέσες αποδόσεις κυμαίνονται από 3-4 τόνους / στρέμμα για υπαίθριες καλλιέργειες ενώ για θερμοκηπιακές καλλιέργειες από 5-6 τόνους / στρέμμα.