• Τηλέφωνο: (+30) 210 6020863

Shopping Cart My Cart 0 items 0,00 €

 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

AGROGEN S.A. – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.agrogen.gr και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Agrogen (στο εξής "η ιστοσελίδα"). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.
 
 
Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης - Η Agrogen καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Agrogen για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής. Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την Agrogen, συλλέγονται από την Agrogen από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε εξ' αυτών των πληροφοριών δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της Agrogen. Η Agrogen δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Agrogen ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Agrogen δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.
 
Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων  - Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Agrogen δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Agrogen δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Agrogen ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Agrogen. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή ρητή άδεια της Agrogen ή του ιδιοκτήτη - κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 
Λειτουργία της ιστοσελίδας - Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Agrogen χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, καθώς και πρωτόκολλο ασφαλείας και κρυπτογράφησης δεδομένων SSL, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.
 
Συμπεριφορά Χρηστών - Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Agrogen, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Agrogen εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Agrogen εκ του λόγου αυτού. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την Agrogen, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Agrogen από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.
 
Τροποποίηση όρων χρήσης - Η Agrogen διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωση του μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρετε ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.
 
Αποστολή Προϊόντων και Τιμές  - Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Agrogen μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες από όλη την Ελλάδα. Όλες οι αποστολές παραγγελιών γίνονται με ελάχιστη επιβάρυνση 6 ευρώ σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Για την δική σας διευκόλυνση, σας δίνουνε την δυνατότητα να ενημερωθείτε τηλεφωνικά από εμάς για το τελικό κόστος της παραγγελίας (κόστος προϊόντων+μεταφορικά) προτού παραδοθεί η παραγγελία σας στο χώρο σας. Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντων συνήθως σε 24 ώρες. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, μη διαθέσιμο προϊόν κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της. Για χιλιομετρικές αποστάσεις άνω των 20 χιλιομέτρων από πόλεις που υπάρχει έδρα ταχυμεταφορέα καθώς και σε ορισμένα απομακρυσμένα νησιά ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση.   Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 13% ή 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η Agrogen επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Στα προϊόντα που αποστέλλονται περιλαμβάνεται φάκελος που περικλείει την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο και το Δελτίο Αποστολής όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.
 
Πολιτική Απορρήτου - Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Η Agrogen συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των προϊόντων & υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ούτε διατίθενται προς πώληση ή άλλως διαβιβάζονται ή δημοσιοποιούνται σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την Agrogen, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η Agrogen είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, προς τούτο δε ο επισκέπτης / χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας. Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα αποδέχεστε παράλληλα και την εγγραφή σας στην υπηρεσία νέων (newsletter) της εταιρίας, από την οποία μπορείτε να διαγραφείτε όποτε το επιθυμείτε πατώντας εδώ.
 
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Agrogen (47χλμ Αττικής Οδού Κορωπί, τηλ 210-6020863) προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Επίσης, οι εγγεγραμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα και μπορούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς να δούνε όλα τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία τηρούνται από την Agrogen, να τα επεξεργαστούν, να τα επικαιροποιήσουν καθώς και να διαγράψουν τον λογαριασμό τους.
 
Η Agrogen μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Agrogen, για στατιστικούς λόγους (google analytics) και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστηματης Agrogen συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της Agrogen.
 
Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας της Agrogen μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Τέλος, στην αρχική σελίδα της Agrogen - agrogen.gr, ο επισκέπτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να αρνηθεί την χρήση cookies στον υπολογιστή του.
 
Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της Agrogen σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Agrogen δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2018
 

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία AGROGEN δραστηριοποιείται στο χώρο του σπόρου εδώ και 40 χρόνια. Mε την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει, κατατάσσεται ως η κορυφαία εταιρεία που προσφέρει ποιοτικούς σπόρους στην Ελληνική αγορά. Η εταιρία μας ασχολείται με τη σποροπαραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Σιτάρια Μαλακά & Σκληρά, Κριθάρια, Βίκο) και κηπευτικών (Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Mπάμια κ.α.). Η σποροπαραγωγή γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στo N. Τρικάλων και στο Ν. Βοιωτίας.
  • 47ο χλμ. Αττικής οδού, Κορωπί, Αττική, 19400
  • Τηλέφωνο: (+30)210 6020863, 210 6657970
  • Email: info@agrogen.gr, sales@agrogen.gr 
  • Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09.00-17.00
  • Ωράριο: Σάββατο 09.00-14.00
    ©{2018} {Agrogen S.A.}. All Rights Reserved.