Η καρπουζιά είναι ένα φυτό μακράς περιόδου (3-4 μήνες) και κατατάσσεται στα φυτά θερμής εποχής, καθώς δεν είναι καθόλου ανθεκτικό στο ψύχος. Κατάγεται από την Αφρική και σήμερα καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο. Το φυτό της καρπουζιάς παρουσιάζει έρπουσα ή αναρριχόμενη ανάπτυξη και μπορεί να καλλιεργηθεί υπαίθρια αλλά και εντός θερμοκηπίου. Στις υπαίθριες καλλιέργειες, συνήθως το φυτό αφήνεται να αναπτυχθεί στο έδαφος όπου με την πάροδο του χρόνου απλώνει και καλύπτει τα κενά μεταξύ των γραμμών. Στις καλλιέργειες εντός του θερμοκηπίου, η καρπουζιά μπορεί να υποστυλωθεί με ταυτόχρονα κλαδέματα και να διαμορφωθεί σε μονοστέλεχο σύστημα.
 
Έτσι ο αριθμός φυτών στο στρέμμα μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ, αφού μειώνονται οι αποστάσεις φύτευσης. Όταν γίνεται υποστύλωση του φυτού και οι καρποί φτάσουν σε μέγεθος πορτοκαλιού, συνηθίζεται να υποστυλώνονται και αυτό διότι το φυτό δεν θα μπορεί να αντέξει το βάρος τους καθώς αυτοί αναπτύσσονται. Η υποστύλωση των καρπών γίνεται με την τοποθέτηση τους μέσα σε δίχτυ και με δέσιμο του διχτύου στα σύρματα υποστύλωσης. Η καλλιέργεια της καρπουζιάς συνδυάζεται επιτυχώς με χαμηλή κάλυψη (τούνελ) και με την χρήση πλαστικών υλικών επίστρωσης, τεχνικές οι οποίες πρωιμίζουν την παραγωγή. Στο εμπόριο κυκλοφορούν ποικιλίες και υβρίδια καρπουζιού με σπέρματα (κουκούτσια) αλλά και άσπερμα καρπούζια (τριπλοειδή) των οποίων η καλλιέργεια είναι πιο δύσκολη και απαιτούν επικονιάστριες ποικιλίες για να δέσουν καρπούς. Η τοποθέτηση μίας κυψέλης μελισσών ανά 1 ή 2 στρέμματα βελτιώνει την καρπόδεση.
 
Κλιματικές απαιτήσεις - Οι άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη της καρπουζιάς είναι 24ο-35οCκατά την διάρκεια της ημέρας και 18ο-20οC κατά την διάρκεια της νύχτας. Σε θερμοκρασίες πάνω από 35οC ή κάτω από 10οC, η ανάπτυξη προχωρά με αργούς ρυθμούς. Οι σπόροι αρχίζουν να φυτρώνουν σε θερμοκρασίες 18οC, ενώ οι καταλληλότερες θερμοκρασίες για φύτρωμα των σπόρων βρίσκονται ανάμεσα στους 27-35οC. Τη νύχτα η θερμοκρασία δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 24οC. Στους 18οC κατά μέσο όρο, οι σπόροι θα φυτρώσουν σε 2 εβδομάδες περίπου ενώ στους 35οC σε μισή εβδομάδα.
 
Εδαφικές απαιτήσεις - Για υψηλές αποδόσεις, προτιμούνται βαθιά εδάφη, καλά στραγγιζόμενα, μη αλατούχα και μέσης προς ελαφράς σύστασης (αμμοπηλώδη- ιλυοπηλώδη). Για πιο πρώιμη παραγωγή προτιμούνται τα αμμώδη εδάφη τα οποία ζεσταίνονται πιο γρήγορα την άνοιξη, αλλά χρειάζεται προσοχή στην άρδευση και την λίπανση τους. Τα βαριά εδάφη συνήθως αποφεύγονται για την καλλιέργεια καρπουζιού, λόγω της πιο αργής στράγγισης. Μπορούν όμως να δώσουν ικανοποιητικές αποδόσεις εάν αφεθούν να στραγγίζουν ικανοποιητικά ανάμεσα στις αρδεύσεις. Το PHτου εδάφους συνήθως κυμαίνεται από 5,8-6,6. Οι τιμές γύρω από το 6,0 θεωρούνται οι καταλληλότερες. Με τιμές PH κάτω από 5,5 παρουσιάζεται τοξικότητα μαγγανίου στην καρπουζιά.
 
Κατεργασία εδάφους - Για την επιτυχία της καλλιέργειας, θα πρέπει να σπάσουν τυχόν αδιαπέρατα και συμπιεσμένα εδαφικά στρώματα με βαθιά άροση ή με υπεδαφοκαλλιέργεια, για να έχει την δυνατότητα το ριζικό σύστημα της καρπουζιάς να αναπτυχθεί εκτενώς. Πριν την εγκατάσταση της φυτείας, το έδαφος θα πρέπει να είναι ψιλοχωματισμένο και ισοπεδωμένο. Συνιστάται να γίνει ένα φθινοπωρινό όργωμα και δευτερεύουσα κατεργασία την άνοιξη για την προετοιμασία του εδάφους. Ανάλογά με το σύστημα καλλιέργειας μπορούν να γίνουν και άλλες εργασίες όπως η κατασκευή αναχωμάτων.
 
Σπορά /Μεταφύτευση - Η εγκατάστασή της φυτείας γίνεται είτε με απευθείας σπορά είτε με μεταφύτευση. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σπόρος ποικιλίας (ανοιχτής επικονίασης), το κόστος του οποίου είναι χαμηλό, προτιμάται η απ ευθείας σπορά για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Σε περίπτωση που θα γίνει χρήση υβριδίων ή άσπερμων καρπουζιών των οποίων ο σπόρος έχει υψηλό κόστος, προτιμάται η μέθοδος της μεταφύτευσης. Hμεταφύτευση στο χωράφι συνήθως δεν πραγματοποιείται αν η θερμοκρασία του χώματος δεν ξεπεράσει τους 18οC σε βάθος 7-8 cm.
 
Α) Απ ευθείας σπορά. Συνήθως αυτή η μέθοδος γίνεται για παραγωγή μικρής κλίμακας ή για οικιακή παραγωγή όπου και προτιμούνται οι ποικιλίες. Στην περίπτωση αυτή ο σπόροι τοποθετούνται σε γραμμές που απέχουν 1,5-2,0 m ενώ φυτό από φυτό συνήθως απέχει 0,9-1,0m. Υπάρχουν όμως και αναφορές για μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των φυτών τις τάξεως των 60 cm. Σε κάθε θέση θα πρέπει να τοποθετούνται 3-4 σπόροι σε βάθος 1,5 – 2,5 cm, και αργότερα θα πρέπει να ακολουθεί αραίωμα των φυτών και διατηρείται το πιο εύρωστο φυτό. Για την χώρα μας ο μέσος όρος πληθυσμού φυτών / στρέμμα είναι 500 φυτά, δεν είναι όμως σπάνιες και οι πιο πυκνές φυτεύσεις (700-800 ή και 1000 φυτά / στρέμμα).
 
Β) Μεταφύτευση. Για παραγωγές σε εμπορικό επίπεδο χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος εγκατάστασης της φυτείας. Δεν προτιμάται απ ευθείας σπορά υβριδίων ή άσπερμων καρπουζιών λόγω του υψηλού κόστους του σπόρου. Επίσης τα έξοδα για μεταφύτευση δεν είναι απαγορευτικά λόγω των υψηλότερων απολαβών σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις. Για να μεταφυτεύσουμε στο χωράφι, θα πρέπει πριν να έχουμε φτιάξει σπορείο. Το καρπούζι είναι ευαίσθητο στην μεταφύτευση, άρα θα πρέπει οι σπόροι να τοποθετηθούν κατευθείαν σε ατομικά γλαστράκια (ή παρόμοια μέσα) και την κατάλληλη στιγμή να γίνει τοποθέτηση στην οριστική τους θέση στο χωράφι με μπάλα χώματος. Τα φυτά θα παραμείνουν στο σπορείο για 3 – 5 εβδομάδες. Η μεταφύτευση μπορεί α) να γίνει με το χέρι και β) με ειδικές φυτευτικές μηχανές κηπευτικών με την βοήθεια εργατών. Οι αποστάσεις φύτευσης που τηρούνται είναι 1,5-2,0m μεταξύ των γραμμών και 0,9-1,0 m μεταξύ των φυτών.
 
Λίπανση - Σε σχέση με άλλα λαχανικά, η καρπουζιά δεν έχει τόσο μεγάλες απαιτήσεις σε λίπανση λόγω του εκτενούς ριζικού συστήματος που μπορεί να αναπτύξει. Για την ορθή λίπανση της καλλιέργειας θα πρέπει το φθινόπωρο να προηγηθεί ανάλυση του εδάφους από αντιπροσωπευτικό δείγμα του κάθε χωραφιού. Σε περίπτωση που δεν γίνει εδαφοανάλυση, μια γενική πρόταση ανά στρέμμα είναι:
  • 10-15 kg άζωτο
  • 2-18 kg φώσφορο
  • 4-24 kg κάλιο
Η ποσότητα του κάθε στοιχείου καθορίζεται από τον τύπο εδάφους, την ποικιλία ή το υβρίδιο που χρησιμοποιείται, από τις αναμενόμενες αποδόσεις και από τις καλλιεργητικές τεχνικές. Όλη η ποσότητα του φωσφόρου συνήθως τοποθετείται κατά την βασική λίπανση μαζί με το 30-50% των ποσοτήτων του αζώτου και του καλίου. Κατά την βασική λίπανση, το άζωτο μπορεί να αντικατασταθεί με χωνεμένη κοπριά σε ποσότητες 5-6 τόνους/στρέμμα. Στην επιφανειακή λίπανση προστίθενται οι υπόλοιπες ποσότητες αζώτου και καλίου σε 1-2 δόσεις.
 
Άρδευση - Η καρπουζιά είναι φυτό απαιτητικό σε νερό ξεπερνώντας σε απαιτήσεις την πεπονιά. Σε υπαίθριες καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθούν πάνω από 500 κυβικά νερό ανά στρέμμα. Πριν την σπορά συνήθως γίνεται ένα βαθύ πότισμα μέχρι το έδαφός να κορεστεί με νερό μέχρι το 1 μέτρο βάθος. Αφού έρθει στον ρώγο του, ακολουθεί η σπορά ή η μεταφύτευση. Το χώμα θα πρέπει να μένει υγρό μέχρι την ανάδυση των φυταρίων (στην περίπτωση της απ ευθείας σποράς) ή μέχρι την εγκατάσταση των φυταρίων (στην περίπτωση της μεταφύτευσης). Στα επόμενα στάδια μέχρι και πριν την άνθηση το πότισμα συνήθως μειώνεται, έτσι ώστε το φυτό να αναπτύξει βαθύ ριζικό σύστημα. Στα κρίσιμα σημεία που θεωρούνται η άνθηση, η καρπόδεση και η ανάπτυξη των καρπών θα πρέπει να γίνεται επαρκής άρδευση διότι στα σημεία αυτά ένα πιθανό υδατικό στρες μειώνει τις αποδόσεις. Επίσης, οι καρποί που παράγονται είναι παραμορφωμένοι, μικροί, αλλά και αυξάνονται οι πιθανότητες για να εμφανιστεί η σήψη ξηρής κορυφής. Αργότερα κατά την ωρίμανση, προσοχή θα πρέπει να δοθεί διότι οι μεγάλες αυξομειώσεις στην υγρασία του εδάφους προκαλούν σχίσιμο των καρπών. Η άρδευση στην καρπουζιά μπορεί να γίνει με αυλάκια, με τεχνητή βροχή ή με σταγόνα.
 
Συγκομιδή  - Οι καρποί ωριμάζουν 5-6 εβδομάδες μετά την επικονίαση ή 11-17 εβδομάδες μετά την φύτευση. Η συγκομιδή γίνεται σε περισσότερα του ενός χέρια. Αφού οι καρποί συγκομιστούν, δεν αυξάνεται πλέον η περιεκτικότητα τους σε σάκχαρα παρά μόνο παρατηρείται μια μικρή αλλαγή στο χρώμα της σάρκας. Η αναγνώριση των ώριμων καρπουζιών είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί εμπειρία. Οι διαφορετικές ποικιλίες και υβρίδια καρπουζιάς μπορεί να διαφέρουν σε κάποια χαρακτηριστικά που να υποδεικνύουν την ωριμότητα των καρπών. Η ωριμότητα των καρπών μπορεί να προσδιοριστεί :
  • ανάλογα με την αλλαγή στο χρώμα της φλούδας (αξιόπιστος δείκτης)
  • από το χρώμα της περιοχής του καρπού που εφάπτεται με το έδαφος (όταν από άσπρο γίνει ελαφρώς κίτρινο)
  • από τον βαθμό ξήρανσης της κοντινότερης στον καρπό έλικας (ελάχιστα αξιόπιστος δείκτης)
  • από τον ήχο που κάνει ο καρπός σε ελαφρύ χτύπημα
  • μετά από πίεση του καρπού εάν ακουστεί ήχος σπασίματος
  • με μέτρηση της ωριμότητας με διαθλασίμετρο
  • Με δειγματοληψία καρπών (ίδιου μεγέθους) από το χωράφι και άνοιγμα τους για την διαπίστωση της ωριμότητας (πολύ αξιόπιστος δείκτης)
Οι καρποί θα πρέπει να κόβονται με κοφτερό και απολυμασμένο μαχαίρι και όχι να τραβιούνται από το φυτό. Η συγκομιδή γίνεται νωρίς το πρωί, με μέρος του ποδίσκου μήκους 2-4 cm (κοτσάνι). Οι καρποί πρέπει να μεταφέρονται σε σκιερό και δροσερό μέρος. Ο χειρισμός των καρπών κατά την συγκομιδή και μεταφορά θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή διότι εύκολα δημιουργούνται μώλωπες.