Το γλυκό καλαμπόκι διαφέρει από τα υπόλοιπα (σκληρόκοκκο, οδοντοειδές, κηρώδες), στο ότι η περιεκτικότητα των σπόρων του σε σάκχαρα είναι υψηλή κατά το στάδιο του γάλακτος ή νωρίς κατά το στάδιο της μαλακής ζύμης.

 
Σπορά - Λίγο καιρό πριν την σπορά θα πρέπει να εφαρμόσουμε λίπανση με ένα σύνθετο λίπασμα (N-P-K). Λόγω του μεγέθους του σπόρου του γλυκού καλαμποκιού δεν χρειάζεται το χώμα να είναι πολύ ψιλοχωματισμένο. Το γλυκό καλαμπόκι αναπτύσσεται καλύτερα σε, μέσης σύστασης, καλώς στραγγιζόμενα βαθειά, γόνιμα εδάφη εφοδιασμένα με επαρκή ποσότητα θρεπτικών στοιχείων. Αναπτύσσεται σε PH από 5,5 μέχρι 7,5 αν και προτιμάει ελαφρώς όξινα εδάφη από 6-6,5. Σε περιπτώσεις που το PH ενός εδάφουςείναι κάτω από 5,5 συνιστάται η διόρθωσή του με προσθήκη ασβεστόλιθου ή δολομίτη. Η εποχή σποράς διαμορφώνεται από την θερμοκρασία του εδάφους , την αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών (παγετοί, καύσωνες, πολύ ξηρός καιρός) και την αποφυγη εξάρσεων των σημαντικότερων εχθρών (πυραλίδα , σεζάμια, πράσινο σκουλήκι). Στην χώρα μας γίνεται στις νοτιότερες περιοχές από αρχή Απρίλη και στις βορειότερες περιοχές από μέσα Απρίλη. Οι ποικιλίες και τα υβρίδια τύπου sweet θα πρέπει σπέρνονται όταν η θερμοκρασία γίνεται τουλάχιστον 12⁰ C ενώ οι ποικιλίες και τα υβρίδια τύπου supersweet όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 14⁰ C. Η σπορά γίνεται με δύο τρόπους:
 
Α) Με το χέρι, όπου τοποθετούμε τους σπόρος σε βάθος 3 εκατοστά και μετά πιέζουμε ελαφρά. Η σπορά δεν θα πρέπει να γίνει στα πεταχτά αλλά σε γραμμές με απόσταση 50 εκατοστών ή και περισσότερο ανάλογα με τα μηχανήματα που διαθέτει ο καθένας (φρέζες χειρός κ.τ.λ). Η απόσταση μεταξύ των φυτών θα πρέπει να είναι 25 εκατοστά και πάνω. Κατά την σπορά μπορούμε να αφαιρέσουμε τα νεαρά ζιζάνια με το χέρι και όχι με κάποιο εργαλείο για να μην ξεθάψουμε τους σπόρους Μετά την σπορά εάν το έδαφος δεν έχει την κατάλληλη υγρασία πρέπει να ποτίσουμε
 
Β) Μηχανικά, με ειδικές πνευματικές μηχανές ακριβείας ειδικά για καλαμπόκι. Στις μηχανές αυτές ρυθμίζεται η απόσταση μεταξύ των γραμμών, η απόσταση επί της γραμμής και το βάθος σποράς. Επίσης μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την σπορά λίπανση ή και εντομοκτονία εδάφους. Αυτός ο τρόπος σποράς ενδείκνυται για μεγάλες εκτάσεις και οι αποστάσεις σποράς καθορίζονται ανάλογα με τα μηχανήματα που διαθέτει ο κάθε παραγωγός. Η πιο συνήθης απόσταση μεταξύ των γραμμών για αυτόν τον τρόπο σποράς είναι 75εκατοστά ενώ μεταξύ των φυτών από 18-25 εκατοστά. . Με τις παραπάνω αποστάσεις επιτυγχάνονται πυκνότητες της τάξεως των 4.500 με 7.500 ανά στρέμμα.
 
Βιολογικός κύκλος - Τα γλυκά καλαμπόκια συμπληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο από 60 ημέρες (υπερπρώιμα) μέχρι και λίγο πάνω από 120 μέρες αλλά το πιο σύνηθες είναι από 80-110 ημέρες.
 
Θερμοκρασία - Το γλυκό καλαμπόκι δεν ανέχεται τους παγετούς .Είναι φυτό των θερμών κλιμάτων. Η άριστη θερμοκρασία για ανάπτυξη είναι 24-30⁰ C . Η ελάχιστη θερμοκρασία για βλάστηση κυμαίνεται από 12-14 ⁰ C ανάλογα με την ποικιλία (Ποικιλίες τύπου sweet 12⁰ C και ποικιλίες τύπου supersweet 14⁰ C). Απαραίτητη θερμοκρασία για καλό φύτρωμα είναι οι 18⁰ C. Γενικότερα σε πολύ ψυχρό και υγρό καιρό η βλάστηση του σπόρου καθυστερεί με κίνδυνο να αποτύχει το φύτρωμα ή να είναι ανομοιόμορφο ή σαπίσει το ριζικό σύστημα. Η υψηλές θερμοκρασίες νύχτας είναι επιβλαβής λόγω της αυξημένης αναπνοής. (Το φυτό καταναλώνει σε μεγάλο βαθμό την τροφή που συνέθεσε κατά την διάρκεια της ημέρας).
 
Προβλήματα λόγω καιρικών συνθηκών - Προβλήματα μπορεί να παρατηρηθούν λόγω υψηλής βροχόπτωσης κατά την περίοδο της επικονίασης που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κενών πάνω στην ρόκα. Προβλήματα στην επικονίαση μπορεί να προκύψουν και με πολύ θερμές και ξηρές συνθήκες αυτήν την περίοδο. Σε δυνατούς ανέμους είναι πολύ πιθανό να προκληθεί πλάγιασμα της φυτείας.
 
Ανάγκες σε νερό - Για ικανοποιητική ανάπτυξη και υψηλές αποδόσεις το γλυκό καλαμπόκι χρειάζεται 450-800mm νερού. Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό εμφανίζονται στα παρακάτω στάδια:
  • Στάδιο του φυτρώματος
  • Εγκατάσταση της φυτείας
  • Ξεστάχιασμα (εμφάνιση φούντας)-μετάξωμα
  • Γέμισμα σπόρου
Ανά εβδομάδα το γλυκό καλαμπόκι χρειάζεται 25-60 mm νερού από βροχή ή από άρδευση ανάλογα πάντα με τις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής , τον τύπο του εδάφους και την μέθοδο άρδευσης. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες:
  • Οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες σε ξηρό και θερμό καιρό
  • Τα αμμώδη εδάφη έχουν μικρότερη ικανότητα συγκράτησης νερού σε σχέση με τα αργιλώδη , άρα χρειάζονται συχνότερη άρδευση
  • Οι απώλειες υγρασίας λόγω εξάτμισης κατά την άρδευση με σταγόνα είναι μικρότερες άρα οι δόσεις άρδευσης είναι μικρότερες
Η άρδευση μπορεί να γίνει με κατάκλιση, με αυλάκια, με κανόνι (καρούλι) ,με μπεκ και με σταγόνα. Στην τελευταία μέθοδο η άρδευση συνδιάζεται με υδρολίπανση.
 
Μήκος ημέρας - Λόγω της καταγωγής του από τις τροπικές περιοχές το καλαμπόκι είναι φυτό μικρής ημέρας ( δηλαδή για να ανθίσει χρειάζεται μικρή ημέρα). Σήμερα υπάρχουν ποικιλίες προσαρμοσμένες στα εύκρατα κλίματα οι οποίες έχουν ανάγκη μεγάλου μήκους ημέρα για να ανθίσουν. Αυτές οι ποικιλίες καλλιεργούνται και στην χώρα μας.
 
Κατεργασία του εδάφους - Πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία της καλλιέργειας είναι να δώσουμε στο γλυκό καλαμπόκι την δυνατότητα να αναπτύξει σε βάθος το ριζικό του σύστημα το οποίο σε ιδανικές συνθήκες μπορεί να ξεπεράσει σε βάθος τα 1,2m. Προτείνεται βαθιά άροση –υπεδάφεια κατεργασία ανά κάποια χρόνια έτσι ώστε να σπάσει το αδιαπέρατο εδαφικό στρώμα. Οι υπόλοιποι καλλιεργητικοί χειρισμοί είναι οι ενδεδειγμένοι στα πλαίσια της συμβατικής εδαφοκατεργασίας και περιέχουν φθινοπωρινό όργωμα αμέσως μετά την συγκομιδή της προηγούμενης καλλιέργειας και δευτερεύουσα κατεργασία λίγο πριν την σπορά με σβάρνες και καλλιεργητές.
 
Συγκομιδή- Η συγκομιδή μπορεί να γίνει με το χέρι ή με ειδικές κομπίνες.