Ο άνηθος κατατάσσεται στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων (Apiaceae). Η παρουσία του υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα με αναφορές να κάνουν λόγο για την χρήση του τόσο για φαρμακευτικούς σκοπούς όσο και για την χρήση του στην μαγειρική. Στην αρχαία Ελλάδα συμβόλιζε την ευημερία. Είναι φυτό ετήσιο αρκετά ανθεκτικό σε αντίξοές συνθήκες.

 
Εισαγωγή
Ο άνηθος κατατάσσεται στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων (Apiaceae). Η παρουσία του υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα με αναφορές να κάνουν λόγο για την χρήση του τόσο για φαρμακευτικούς σκοπούς όσο και για την χρήση του στην μαγειρική. Στην αρχαία Ελλάδα συμβόλιζε την ευημερία. Είναι φυτό ετήσιο αρκετά ανθεκτικό σε αντίξοές συνθήκες. Η ρίζα του είναι πασσαλώδης ενώ τα φύλλα του έχουν μακρύ μίσχο με νηματοειδή τμήματα. Η ταξιανθία είναι σκιάδιο ενώ ο καρπός αχαίνιο μικρού μεγέθους. Τον χρησιμοποιούμε στη μαγειρική για τον αρωματισμό των φαγητών, σε σούπες και σαλάτες αλλά και στην παρασκευή διάφορων ειδών σάλτσας. Ο άνηθος είναι μια καλή πηγή ασβεστίου, μαγγανίου, μαγνησίου και σιδήρου.
 
Απαιτήσεις σε κλίμα
Ο άνηθος προτιμάει μεγάλης διάρκειας ημέρες και ψυχρά κλίματα ενώ σε περιοχές με ήπιο χειμώνα (χωρίς παγετούς) η σπορά μπορεί να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο ή και την διάρκεια του χειμώνα. Για την καλή ανάπτυξη του φυτού απαιτούνται θερμοκρασίες από 16oC-26oC. Οι απαιτήσεις του σε φως είναι αρκετά μεγάλες (έλλειψη αυτού προκαλεί σημαντικές μειώσεις στη παραγωγή) ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στην καλλιέργεια (οι βλαστοί είναι κοίλοι στο εσωτερικό τους και αρκετά εύθραυστοι).
 
Απαιτήσεις σε έδαφος
Ο άνηθος προσαρμόζεται σε όλους τους τύπος εδαφών αλλά οι καλύτερες αποδόσεις επέρχονται σε βαθιά καλά αποστραγγιζόμενα αμμώδη εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία. Το ph πρέπει να κυμαίνεται από 5,3 έως 7,8.
 
Πολλαπλασιασμός
Ο πολλαπλασιασμός του άνηθου γίνεται με απευθείας σπορά στο έδαφος. Η τεχνική της μεταφύτευσης δεν προτιμάται καθώς τα νεαρά φυτά είναι πολύ ευαίσθητα σε αυτό το στάδιο και οι απώλειες είναι μεγάλες. Αν σπορά γίνει με πνευματική μηχανή τότε απαιτούνται περίπου 450γρ σπόρου ενώ αν η σπορά πραγματοποιηθεί με το χέρι ή με κοινή σπαρτική η ποσότητα του σπόρου διπλασιάζεται. Η σποροκλίνη πρέπει να είναι καλά ψιλοχωματισμένη ενώ το βάθος σποράς φτάνει έως τα 7χιλιοστά. Μετά την σπορά χρειάζονται περίπου 10-14 ημέρες για το φύτρωμα των σπόρων (ιδανική θερμοκρασία 12 oC -17 oC). Μετά το φύτρωμα των σπόρων απαραίτητο είναι το βοτάνισμα για τα ζιζάνια ενώ όπου απαιτείτε γίνεται και αραίωμα των φυτών σε αποστάσεις 12εκ-15εκ (συνήθως στις σπορές με το χέρι ή με τις κοινές σπαρτικές).


Λίπανση

Για τον σχεδιασμό ενός ορθολογικού συστήματος λίπανσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια εδαφολογική ανάλυση. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής θα προσδιοριστούν οι ποσότητες των απαιτούμενων στοιχείων που θα πρέπει να προστεθούν. Για ένα στρέμμα απαιτούνται συνήθως 10 μονάδες Ν, 13 μονάδες P και 13 μονάδες K. Βέβαια κάποιοι παραγωγοί κάνουν ενσωμάτωση καλά χωνεμένης κοπριάς πριν την σπορά σε ποσότητα 3-4 τόνους το στρέμμα και δεν εφαρμόζουν καθόλου λίπανση.

 
Άρδευση
Οι απαιτήσεις του άνηθου σε υγρασία είναι αυξημένες αλλά ταυτόχρονα η υπερβολική υγρασία δημιουργεί προβλήματα. Τους ζεστούς μήνες η άρδευση πρέπει να γίνεται σε συχνή βάση αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μικρές δόσεις. Συνήθως χρησιμοποιούνται η μέθοδος του καταιονισμού.
 
Συγκομιδή-Αποδόσεις
Ο άνηθος συγκομίζεται περίπου 50-55 ημέρες από την σπορά πριν από την εμφάνιση των ταξιανθιών του όταν προορίζεται για την κατανάλωση των φύλλων του. Τα φύλλα συγκομίζονται με το χέρι και η συγκομιδή γίνεται σταδιακά (σε 2-3 χέρια). Μετά την συγκομιδή τα φύλλα δεματοποιούνται και πωλούνται στην αγορά σε μάτσα. Αν δεν πωληθεί κατευθείαν πρέπει να αποθηκευτεί. Ο άνηθος δεν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 1-2 εβδομάδες το πολύ σε θερμοκρασίες 0oC και σχετική υγρασία 95%-100%. Τέλος μπορούν να εφαρμοστούν και ελεγχόμενες ατμόσφαιρες στην αποθήκευση, 5%-10% O2 και CO2.  Οι αποδόσεις του άνηθου ανέρχονται στους 3Tn-4,5Tn (συνολικά για όλες τις κοπές).