Το γουλί ανήκει στην οικογένεια των Σταυρανθών και είναι λαχανικό ψυχρής εποχής. Τα φύλλα και η γογγυλόριζα  του είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και αποτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από θειούχες οργανικές ενώσεις (γλυκοσινολίτες) οι οποίες είναι υπεύθυνες για το χαρακτηριστικό του άρωμα και γεύση ενώ θεωρούνται ότι έχουν και αντικαρκινική δράση.

 
Είναι φυτό διετές και ποώδες. Η γογγυλόριζα (σφαιροειδής πάχυνση) είναι λευκού έως πρασινωπού χρώματος ή ερυθρού-ιώδους από την οποία εκφύονται φύλλα από την πάνω επιφάνεια της (τυχαία κατανεμημένα)  τα οποία είναι μικρής ανάπτυξης. Ο καρπός είναι κεράτιο ενώ η ρίζα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης είναι πασσαλώδης και την συνέχεια της ανάπτυξης αρχίζουν διακλαδώσεις.
 
Απαιτήσεις σε κλίμα
Το γουλί είναι ένα φυτό που αν βρεθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (5°C-10°C για περίπου μια εβδομάδα) σε όποιο στάδιο της ανάπτυξης του και να είναι θα ανθίσει (πρόωρη εαρινοποίηση). Είναι γενικά φυτό των εύκρατων κλιμάτων ενώ αντέχει σε θερμοκρασίες έως και -7°C για μικρό χρονικό διάστημα. Η ανάπτυξη του φυτού είναι ταχεία σε θερμοκρασίες 15°C-20°C ενώ σταματάει σε θερμοκρασίες που πλησιάζει τους 0°C.
 
Απαιτήσεις σε έδαφος
Το γουλί προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους εδαφών. Ιδανικά θεωρούνται τα εδάφη που είναι μέσης έως ελαφριάς σύστασης, καλά αποστραγγιζόμενα και πλούσια σε οργανική ουσία.
 
Πολλαπλασιασμός
Το γουλί πολλαπλασιάζεται με σπόρο είτε με απευθείας σπορά στο χωράφι στην τελική θέση είτε με σπορά στο σπορείο και στην συνέχεια μεταφύτευση. Ο σπόρος που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι 2 ετών, καθώς οι σπόροι λίγο μετά την συγκομιδή τους έχουν μειωμένη βλαστικότητα.
 
Η σπορά απευθείας στον αγρό γίνεται από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο και απαιτούνται 250-350 γραμμάρια το στρέμμα. Ένα γραμμάριο σπόρου περιέχει 250-300 σπόρους. Η σπορά γίνεται σε γραμμές και αποστάσεις 20εκ μεταξύ των γραμμών και 20εκ μεταξύ των φυτών. Βέβαια αν η σπορά γίνει στα πεταχτά θα πρέπει μετά να πραγματοποιηθεί αραίωμα των φυτών. Πριν την σπορά πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί καλό, βαθύ όργωμα και η επιφάνεια του εδάφους να είναι καλά ψιλοχωματισμένη.
 
Η σπορά στο σπορείο απαιτεί 3 γραμμάρια σπόρου ανά τετραγωνικό μέτρο ή 2-3 σπόρους σε κάθε θέση του δίσκου σποράς. Μέχρι  τα φυτά να είναι έτοιμα για μεταφύτευση απαιτούνται 35-40 ημέρες από την σπορά.
 
 
Λίπανση
Για τον σχεδιασμό ενός ορθολογικού συστήματος λίπανσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια εδαφολογική ανάλυση. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής θα προσδιοριστούν οι ποσότητες των απαιτούμενων στοιχείων που θα πρέπει να προστεθούν. Συνήθως εφαρμόζοντα το στρέμμα 5-35 μονάδες N, 10-15 μονάδες P (P205), και 20-40 μονάδες Κ20. Με την βασική λίπανση εφαρμόζεται το 1/2  ή το 2/3 της συνολικής λίπανσης του Ν, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα εφαρμόζεται σε δύο ή  τρείς δόσεις στην διάρκεια της καλλιέργειας. Θα πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στην αζωτούχο λίπανση και στις υπερβολικές ποσότητες καθώς προκαλεί σκάσιμο της γογγυλόριζας.
 
Άρδευση
Στην καλλιέργεια του γουλιού το πότισμα αποτελεί την πιο σημαντική καλλιεργητική τεχνική που εφαρμόζετε στην καλλιέργεια. Υπό φυσιολογικές συνθήκες απαιτούνται 25 χιλ. νερού την εβδομάδα. Πολύ περισσότερη παροχή νερού προκαλεί υποβάθμιση της σάρκας (σκληρές ίνες) ή και σκασίματα των γογγυλόριζων.
 
Έλεγχος Ζιζανίων
Τα ζιζάνια στην καλλιέργεια του γουλιού θα πρέπει να καταπολεμούνται πολύ συστηματικά στις πρώτες 30 ημέρες καθώς στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του δεν μπορεί να τα ανταγωνιστεί.
 
Συγκομιδή – Απόδοση
Η συγκομιδή του γουλιού ξεκινάει περίπου 60-100 ημέρες από την σπορά αναλόγως την κάθε ποικιλία και τα χαρακτηριστικά της. Η συγκομιδή γίνεται με τα χέρια (τραβώντας τα φύλλα) όταν η γογγυλόριζα έχει φθάσει σε διάμετρο 5-7εκ. Τα φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σαλάτα. Οι αποδόσεις κυμαίνονται από τρεις έως πέντε τόνους το στρέμμα.