Η αγκινάρα ανήκει στην οικογένεια Asteraceae και γίνεται αναφορά για την ύπαρξή της  τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην αρχαιά Ρώμη. Καλλιεργείτε τόσο για τα φύλλα και τις ανθοκεφαλές της αλλά και για τους μίσχους της και τους πλευρικού της βλαστούς.  Επίσης οι άγριες μορφές της μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην κτηνοτροφία.

 
Είναι φυτό πολυετές όπου τους καλοκαιρινούς μήνες το υπέργειο μέρος του φυτού ξηραίνεται έως τον λαιμό και αφού παρέλθουν οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου αναβλαστάνει και πάλι. 
 
Απαιτήσεις σε κλίμα
Η αγκινάρα προτιμάει περιοχές με ήπια κλίματα χωρίς την παρουσία παγετών. Η ιδανικές θερμοκρασίες για την για την ανάπτυξη του φυτού είναι 15°C-18°C την ημέρα και 10°C-20°C την νύχτα. Όταν η θερμοκρασία ξεφεύγει σε υψηλά επίπεδα η ποιότητα των ανθοκεφαλών υποβαθμίζεται  λόγω της πολύ γρήγορης αύξησης (δημιουργούνται πολλές ίνες και σκληραίνουν τα βράκτια) ενώ σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αναστέλλετε η βλάστηση (υπό του μηδενός καταστρέφεται το φυτό). Η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία βοηθάει στην αναβάθμιση της ποιότητας  των παραγόμενων ανθοκεφαλών.
 
Απαιτήσεις σε έδαφος
Η αγκινάρα μπορεί να προσαρμοστεί με μεγάλο εύρος εδαφών . Ιδανικά θεωρούνται τα εδάφη που είναι πολύ βαθιά, γόνιμα με καλή δυνατότητα συγκράτησης νερού. Ως προς την σύσταση ιδανικά θεωρούνται τα πηλώδη και αργιλώδη εδάφη με τιμές ph=6-8.
 
Πολλαπλασιασμός
Η αγκινάρα πολλαπλασιάζεται με 2 τρόπους είτε εγγενώς  με σπόρο είτε αγενώς με παραφυάδες και ξηρόφυτα.
Ο εγγενής πολλαπλασιασμός πραγματοποιείτε είτε με σπορά του σπόρου απευθείας στο χωράφι είτε με σπορά πρώτα στο σπορείο και μετά μεταφύτευση.  Ένα γραμμάριο σπόρου έχει 25-30 σπόρους, ενώ για ένα στρέμμα απαιτούνται 100-150 γραμμάρια. Συνήθως τοποθετούνται 2- 3 σπόρους σε κάθε θέση και επιλέγετε το πιο εύρωστο φυτό. Όταν τα φυτά αποκτήσουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (4-5 πραγματικά φύλλα) μεταφυτεύονται στις τελικές θέσεις στο χωράφι. Οι αποστάσεις που τηρούνται είναι 100 εκ. μεταξύ των γραμμών και 90 εκ. μεταξύ των φυτών, με την πυκνότητα των φυτών να ανέρχονται στα 700-1000 φυτά το στρέμμα.
Στον αγενή πολλαπλασιασμό χρησιμοποιούνται μέρη του φυτού, παραφυάδες που έχουν ριζοβολήσει ή κομμάτια από την βάση του φυτού που ονομάζονται ξηρόφυτα. Αμέσως μετά την αφαίρεση τους και αφού τοποθετηθούν στις κατάλληλες αποστάσεις στο χωράφι πραγματοποιείτε πότισμα για να ενεργοποιηθούν οι οφθαλμοί. Ο αγενής πολλαπλασιασμός χρησιμοποιείτε από τους παραγωγούς για την ανανέωση της φυτεία καθώς όσο περνάνε οι καλλιεργητικές περίοδοι (συνήθως κάθε 5 χρόνια) μειώνεται η παραγωγικότητα (επιλέγονται μέρη του φυτού  από τα πιο εύρωστα φυτά).
 
Λίπανση
Για τον σχεδιασμό ενός ορθολογικού συστήματος λίπανσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια εδαφολογική ανάλυση. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής θα προσδιοριστούν οι ποσότητες των απαιτούμενων στοιχείων που θα πρέπει να προστεθούν. Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας γίνεται μια προσθήκη 3-4 τόνους κοπριά το στρέμμα όπου υπάρχει η δυνατότητα και στην συνέχεια εφαρμόζεται 50-60 κιλά/στρέμμα 0-48-0(τριπλό υπερφοσφορικό)  και 20-30 κιλά/στρέμμα 0-0-0-48 (θεϊκό κάλιο). Όσον αφορά τώρα την επιφανειακή λίπανση εφαρμόζεται κάθε χρόνο με το άζωτο να δίνεται σε δόσεις σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας με την μορφή ασβεστούχου αμμωνίας. Οι απαιτήσεις της καλλιέργειας κατά στρέμμα σε γενικές γραμμές είναι 30-40 μονάδες Ν, 10-20 μονάδες P2O5, και 30-40 μονάδες Κ2Ο.
 
 
Άρδευση
Η αγκινάρα θεωρείτε ένα φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία. Βέβαια παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας επιδρά αρνητικά στην παραγωγή και στην ποιότητα των ανθοκεφαλών. Η άρδευση ξεκινάει προς το τέλους του καλοκαιριού για την διακοπή του λήθαργου και συνεχίζεται μέχρι την επόμενη άνοιξη. Η άρδευση γίνεται με καταιονισμό, αυλάκια ή με στάγδην άρδευση (θεωρείτε ο καλύτερος τρόπος καθώς εξοικονομείτε μεγάλη ποσότητα νερού και μειώνεται το πρόβλημα των ζιζανίων).
 
Συγκομιδή – Αποδόσεις    
Η αγκινάρα ωριμάζει τις ανθοκεφαλές της σταδιακά από την άνοιξη έως το καλοκαίρι με την συγκομιδή να γίνεται σε διάφορες φάσεις. Μια ανθοκεφαλή είναι έτοιμη για συγκομιδή όταν αποκτήσει το κατάλληλο μέγεθος (διαφορετικό για κάθε ποικιλία), είναι τρυφερή, κλειστή και σφικτή. Αυτό γίνεται πριν αρχίσουν να ανοίγουν τα βράκτια και σχηματίζονται ίνες στο εσωτερικό της. Ένα φυτό αγκινάρας μπορεί να δώσει από 5 ως 10 ανθοκεφαλές. Η συγκομιδή γίνεται με μαχαίρι και μαζί με ην ανθοκεφαλή κόβεται και τμήμα του ανθοφόρου στελέχους. Τέλος οι χειρισμοί μετά την συγκομιδή είναι πού σημαντικοί καθώς πρέπει να αποφεύγονται οι μωλωπισμοί.