• Τηλέφωνο: (+30) 210 6020863

Shopping Cart My Cart 0 items 0,00 €

 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Καλλιεργώ Νωπό Φασόλι

fasolia
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Νωπό Φασόλι - Phaseolus vulgaris

Η φασολιά είναι φυτό θερμής εποχής, ετήσιο το οποίο ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών και κατάγεται από την κεντρική Αμερική. Καλλιεργείται για τους πράσινους λοβούς του (νωπά φασόλια, φασολάκια) ή και για τους ξηρούς σπόρους του (ξηρά φασόλια). Οι ποικιλίες που προορίζονται για νωπή κατανάλωση έχουν λοβούς με λεπτότερα τοιχώματα. Η ανάπτυξη τους μπορεί να είναι αναρριχώμενη, ημιαναρριχώμενη, ή και θαμνώδης (νάνα, καθιστά). Τα αναρριχώμενα φασόλια χρειάζονται υποστύλωση, τα μεσογονάτια τους διαστήματα είναι μεγάλα και η άνθηση τους (άρα και η συγκομιδή τους) πραγματοποιείται σταδιακά.
 
Τα καθιστά φασόλια έχουν επιλεγεί για να έχουν χαμηλό ύψος και να μην χρειάζονται υποστύλωση. Αυτό συμβαίνει διότι είναι επιλεγμένα να έχουν κοντά μεσογονάτια, ενώ η άνθησή τους συμβαίνει ταυτόχρονα σε ολόκληρο το φυτό. Οι ημιαναρριχώμενες ποικιλίες παρουσιάζουν ενδιάμεσα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις δυο παραπάνω ποικιλίες. Για καλλιέργεια σε μεγάλες εκτάσεις προτιμούνται οι καθιστές ποικιλίες. Αυτό συμβαίνει διότι η καλλιέργεια τους προσφέρεται για πλήρη εκμηχάνιση καθώς δεν χρειάζονται υποστύλωση και -λόγω της ταυτόχρονης άνθησης και ωρίμανσης- μπορούν να συγκομιστούν σε ένα χέρι με κομπίνα. Λόγω της περιορισμένης τους ανάπτυξης παρουσιάζουν και χαμηλότερες αποδόσεις της τάξεως του 0,8-1,5 τόνου/ στρέμμα σε αντίθεση με τις αναρριχώμενες ποικιλίες πού μπορούν να φτάσουν τις διπλάσιες αποδόσεις. Τα φασόλια που προορίζονται για νωπή κατανάλωση μπορούν να καλλιεργηθούν υπαίθρια αλλά και σε θερμοκήπια για παραγωγή εκτός εποχής.
 
 
Κλιματικές απαιτήσεις - Ως φυτά θερμής εποχής, τα φασόλια θα πρέπει να σπαρθούν υπαίθρια την άνοιξη όταν έχει περάσει τελείως ο κίνδυνος για παγετό, καθώς είναι πολύ ευαίσθητα σε αυτόν. Για να φυτρώσουν οι σπόροι χρειάζονται ελάχιστη θερμοκρασία γύρω στους 15οC και απαιτούνται γύρω στις 14 ημέρες για βλάστηση. Αντιθέτως, σε θερμοκρασίες γύρω στους 30οC το φύτρωμα θα παρατηρηθεί σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μαζί με το καθυστερημένο φύτρωμα βοηθούν την εμφάνιση των ασθενειών στα φυτάρια. Οι άριστες θερμοκρασίες για ανάπτυξη στην φασολιά βρίσκονται ανάμεσα στους 16-24οC, ενώ παρατηρείται ανάπτυξη από τους 10-27οC. Θερμοκρασίες πάνω από 32,5οC προκαλούν δυσκολίες στην παραγωγή της γύρης και πτώση ανθέων.
 
Εδαφικές απαιτήσεις - Για πρώιμη παραγωγή, τα χωράφια που προτιμούνται είναι ελαφριά, τα οποία έχουν την τάση να θερμαίνονται πιο γρήγορα την άνοιξη. Τα χωράφια αυτά χρειάζονται πιο συχνές αρδεύσεις αλλά και προσθήκη ανόργανων λιπασμάτων. Για υψηλή παραγωγή προτιμούνται εδάφη μέσης προς βαριάς σύστασης πλούσια σε οργανική ουσία, γόνιμα με μεγάλη ικανότητα να συγκρατούν νερό αλλά και να στραγγίζουν επαρκώς. Το εύρος του PH που μπορεί να αναπτυχθεί είναι από 5,5-7,5 αλλά το άριστο PH κυμαίνεται από 6,0-6,5. Αρκετά σημαντικό είναι το έδαφος να μην σχηματίζει κρούστα γιατί υπάρχει κίνδυνος να αποτύχει το φύτρωμα. Η δημιουργία κρούστας σε συνεκτικά εδάφη θα μπορούσε να αποφευχθεί με την συνεχή διατήρηση της επιφάνειας του εδάφους υγρή. Η φασολιά είναι ένα φυτό που δεν παρουσιάζει ανθεκτικότητα στα άλατα του εδάφους και μπορεί να παρουσιαστεί δραματική μείωση στις αποδόσεις. Λόγω της υψηλής βλαστικότητας του φασολιού και της εύκολης μεταχείρισης του σπόρου, στις περισσότερες περιπτώσεις προτιμάται η απ ευθείας σπορά, έναντι της μεταφύτευσης, η οποία λόγω του αυξημένου αριθμού φυτών ανά στρέμμα παρουσιάζει υψηλό κόστος. Η σπορά συνήθως γίνεται με σπαρτική μηχανή γραμμικά αλλά μπορεί να γίνει και με το χέρι γραμμικά αλλά και κατά θέσεις.
 
Α) Σπορά με σπαρτική μηχανή. Σε εμπορική κλίμακα, χρησιμοποιείται κατεξοχήν αυτή η μέθοδος σποράς. Για τα καθιστά φασόλια οι ιδανικές αποστάσεις σποράς είναι κατά μέσο όρο 60 cm ανάμεσα στις γραμμές ενώ ανάμεσα στα φυτά οι συνήθεις αποστάσεις είναι περίπου στα 20 cm. Για τα αναρριχώμενα φασόλια, οι ιδανικές αποστάσεις είναι 100-120cmανάμεσα στις γραμμές και περίπου 22 cmανάμεσα στα φυτά. Πριν από την σπορά καλό είναι να έχει τοποθετηθεί καλά χωνεμένη κοπριά και να έχει ενσωματωθεί στο έδαφος. Επίσης θα πρέπει όπου είναι απαραίτητο πριν την σπορά να έχει προηγηθεί άρδευση και να έχει αφεθεί το χώμα να έρθει στον ρώγο του.
 
Β) Σπορά με το χέρι. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για παραγωγή μικρότερης κλίμακας ή οικιακή παραγωγή. Η σπορά με το χέρι μπορεί να γίνει γραμμικά ή κατά θέσεις. Για την γραμμική σπορά ακολουθούνται οι ίδιες αποστάσεις φύτευσης όπως και στην μηχανική σπορά. Ανοίγουμε αυλάκια μερικά εκατοστά πιο βαθιά από το επιθυμητό βάθος, τοποθετούμε μέσα κοπριά, κομπόστα ή και λιπάσματα και ρίχνουμε μια στρώση χώμα. Τοποθετούμε τους σπόρους και στην συνέχεια τους σκεπάζουμε με χώμα και τους πιέζουμε ελαφρά. Για την σπορά κατά θέσεις αφήνονται αποστάσεις 70-80 cm και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που ο σπόρος δεν έχει υψηλή βλαστικότητα, σε κάθε θέση τοποθετούνται 2-3 σπόροι και ακολουθεί αραίωμα όταν τα φυτάρια αναπτύξουν 2 πραγματικά φύλλα. Στην σπορά σε θέσεις η κοπριά, η κομπόστα ή και το λίπασμα θα προστεθούν πιο βαθιά από τον σπόρο και σε ασφαλή απόσταση αριστερά και δεξιά από αυτόν. Στην σπορά με το χέρι, γραμμικά αλλά και κατά θέσεις, απαιτείται πολύ προσοχή διότι ο σπόρος δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο λίπασμα, σε σκέτο κομπόστ ή σε κοπριά η οποία δεν είναι καλά χωνεμένη, διότι θα καεί.
 
Και για τις δύο περιπτώσεις, το επιθυμητό βάθος σποράς αρχίζει από 2-3 cm (συνήθως σε βαριά εδάφη) και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8 cm σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ ελαφρά εδάφη και μεγαλόσπερμες ποικιλίες).
 
Άρδευση - Σύμφωνα με έρευνες, τα σωστά αρδευόμενα φασόλια αποδίδουν κατά 20-25% περισσότερο από τα ξηρικά. Η άρδευση σε αυτή την καλλιέργεια μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
  • Με αυλάκια
  • Με τεχνητή βροχή (κανόνι, μπέκ)
  • Με σταγόνα
Το πιο κρίσιμο στάδιο όσον αφορά την άρδευση στο φασόλι είναι κατά την άνθηση και ανάπτυξη των λοβών, αν και χρειάζεται προσοχή στις ποσότητες νερού, διότι υπερβολική άρδευση κατά το στάδιο αυτό μειώνει την παραγωγή μέσω της ανθόρροιας που προκαλεί. Για την ακριβή άρδευση, καλό θα ήταν να εγκατασταθούν όργανα μέτρησης στο χωράφι (τενσιόμετρα) σε διάφορα μέρη και βάθη, διότι στην συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι δύσκολη η διάκριση του υδατικού στρες. Aυτό συμβαίνει διότι η φασολιά παρουσιάζει δυσκολότερα από άλλες καλλιέργειες τα συμπτώματα μάρανσης.
 
Λίπανση - Τα καθιστά φασόλια -σε σύγκριση με τα αναρριχώμενα- έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε άζωτο λόγω της πιο περιορισμένης ανάπτυξης. Στους δυο τύπους φασολιών δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στα υπόλοιπα μακροστοιχεία αλλά και ιχνοστοιχεία. Οι ανάγκες των καθιστών φασολιών σε άζωτο κυμαίνονται στα 10 kg ανά στρέμμα σε αντίθεση με τις αναρριχώμενες ποικιλίες που οι ανάγκες τους φτάνουν τα 15 kg ανά στρέμμα. Η μισή ποσότητα συνήθως χορηγείται ως βασική λίπανση ενώ η άλλη μισή χορηγείται ως επιφανειακή σε 1-2 δόσεις, 20-40 ημέρες μετά την σπορά. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε περίπτωση που γίνεται χρήση κοπριάς και αζωτούχων λιπασμάτων μαζί. Το κάλιο θα πρέπει να χορηγείται όπως και το άζωτο σε ποσότητες από 0-12 kg το στρέμμα. Ο φωσφόρος συνήθως δίνεται στη βασική λίπανση λόγω του ότι είναι σχετικά δυσκίνητος στο έδαφος. Οι ποσότητες φωσφόρου κυμαίνονται από 7-15 kg / στρέμμα Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη μαγνησίου στο έδαφος, θα πρέπει να προστεθούν περίπου κατά μέσο όρο 3 kg/ στρέμμα.
 
 
Συγκομιδή - Τα νωπά φασόλια συγκομίζονται όταν οι λοβοί αλλά και σπόροι μέσα τους έχουν αποκτήσει πράσινο λαμπερό χρώμα. Η συγκομιδή των αναρριχώμενων φασολιών γίνεται με το χέρι σταδιακά κάθε 3-4 ημέρες και ξεκινάει 45-80 ημέρες μετά την σπορά ή 10 -15 ημέρες μετά την άνθηση. Τα καθιστά φασόλια μπορούν να συγκομιστούν μηχανικά με ένα πέρασμα αφού παρουσιάζουν ομοιόμορφη άνθηση και αυτά μετά από 45-80 ημέρες από την σπορά. Η συγκομιδή με το χέρι είναι εύκολη και -αν γίνει στο κατάλληλο στάδιο- οι καρποί μπορούν να αποκοπούν από το φυτό με ελαφρά κάμψη του μίσχου. Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται με κομμάτι του μίσχου (κοτσάνι) και θα πρέπει να γίνεται ταχεία μεταφορά των καρπών σε ψυκτικούς θαλάμους για την αποφυγή της μείωσης της μετασυλλεκτικής ζωής του καρπού.

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία AGROGEN δραστηριοποιείται στο χώρο του σπόρου εδώ και 40 χρόνια. Mε την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει, κατατάσσεται ως η κορυφαία εταιρεία που προσφέρει ποιοτικούς σπόρους στην Ελληνική αγορά. Η εταιρία μας ασχολείται με τη σποροπαραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Σιτάρια Μαλακά & Σκληρά, Κριθάρια, Βίκο) και κηπευτικών (Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Mπάμια κ.α.). Η σποροπαραγωγή γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στo N. Τρικάλων και στο Ν. Βοιωτίας.
  • 47ο χλμ. Αττικής οδού, Κορωπί, Αττική, 19400
  • Τηλέφωνο: (+30)210 6020863, 210 6657970
  • Email: info@agrogen.gr, sales@agrogen.gr 
  • Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09.00-17.00
  • Ωράριο: Σάββατο 09.00-14.00
    ©{2018} {Agrogen S.A.}. All Rights Reserved.