• Τηλέφωνο: (+30) 210 6020863

Shopping Cart My Cart 0 items 0,00 €

 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Καλλιεργώ Φασόλι ξερό

fasoli
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ξερό φασόλι - Phaseolus vulgaris

Η φασολιά είναι ετήσιο φυτό θερμής εποχής, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών και κατάγεται από την κεντρική Αμερική. Καλλιεργείται για τους πράσινους λοβούς του (νωπά φασόλια, φασολάκια) ή και για τους ξηρούς σπόρους του (ξηρά φασόλια). Οι ποικιλίες που προορίζονται για ξηρή κατανάλωση έχουν λοβούς με χονδρά τοιχώματα και πολύ ινώδη. Τα ευρέως γνωστά «φασόλια γίγαντες» (τα όποια επίσης καλλιεργούνται για τους ξηρούς τους σπόρους) ανήκουν στο συγγενικό είδος Phaseolus coccineus. Οι γίγαντες παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές από τα κοινά φασόλια. Οι διαφορές αυτές είναι μορφολογικές αλλά και κλιματικές.

 

 
Τα ξηρά φασόλια συγκομίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο από ότι τα νωπά, όταν οι λοβοί ξεραθούν τελείως, οι σπόροι μέσα σε αυτούς έχουν αποκτήσει το τελικό τους μέγεθος και όταν η υγρασία των σπόρων είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Για βραχυχρόνια αποθήκευση, οι σπόροι συνήθως έχουν μέγιστη υγρασία 14%, ενώ για αποθήκευση μεγαλύτερης διάρκειας, οι σπόροι συνήθως έχουν χαμηλότερα ποσοστά υγρασίας. Η ανάπτυξη τους μπορεί να είναι αναρριχώμενη, ημιαναρριχώμενη, ή και θαμνώδης (νάνα, καθιστά). Τα αναρριχώμενα φασόλια χρειάζονται υποστύλωση, τα μεσογονάτια τους διαστήματα είναι μεγάλα και η άνθηση τους (άρα και η συγκομιδή τους) πραγματοποιείται σταδιακά. Τα καθιστά φασόλια έχουν επιλεγεί για να έχουν χαμηλό ύψος και να μην χρειάζονται υποστύλωση. Αυτό συμβαίνει διότι είναι επιλεγμένα να έχουν κοντά μεσογονάτια, ενώ η άνθησή τους συμβαίνει ταυτόχρονα σε ολόκληρο το φυτό. Οι ημιαναρριχώμενες ποικιλίες παρουσιάζουν ενδιάμεσα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις δυο παραπάνω ποικιλίες.
 
Κλιματικές απαιτήσεις και Άρδευση - Τα φασόλια είναι ευαίσθητα στο ψύχος και γι αυτό θα πρέπει να σπέρνονται όταν έχει περάσει τελείως ο κίνδυνος για όψιμους παγετούς. Η σπορά δεν πρέπει να γίνεται προτού η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 12,5οC (ειδικά με σπόρους που δεν είναι απολυμασμένοι με μυκητοκτόνα) διότι το καθυστερημένο φύτρωμα του σπόρου αλλά και η καθυστερημένη ανάπτυξη του φυταρίου το καθιστούν πιο ευπαθές στις προσβολές. Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει του 15οC, παρατηρείται πιο γρήγορο φύτρωμα των σπόρων. Η άριστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη της φασολιάς είναι ανάμεσα στους 17-24οC. Kατά την διάρκεια της άνθησης, οι θερμοκρασίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 30οC για το κοινό φασόλι και τους 26-27οC για τα φασόλια γίγαντες, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να παρατηρηθεί ανθόρροια. Σε περιπτώσεις που επικρατήσουν θερμοκρασίες κάτω των 20ο Cκατά την διάρκεια της ωρίμανσης, τότε αυτή καθυστερεί και υπάρχει περίπτωση να παραχθούν λοβοί κενοί. Για την καλλιέργεια φασολιών ξηρικά θα πρέπει η ελάχιστη βροχόπτωση να είναι 400-500 mm, ενώ θα πρέπει να είναι κατανεμημένη σε περιόδους που το φυτό έχει πολύ μεγάλες ανάγκες (όπως η άνθηση και το γέμισμα των καρπών). Ιδανικό ύψος βροχόπτωσης για ξηρική καλλιέργεια είναι γύρω στα 650mm. Σε εμπορική κλίμακα, η χώρα μας γενικά δεν προσφέρεται για ξηρικές καλλιέργειες.
 
Εδαφικές απαιτήσεις -  Η φασολιά μπορεί να καλλιεργηθεί σε πληθώρα εδαφών αρκεί αυτά να έχουν ικανοποιητική στράγγιση, να είναι αρκετά γόνιμα και να μην παρουσιάζουν προβλήματα όπως αυξημένη αλατότητα ή δημιουργία κρούστας. Όσον αφορά την μηχανική σύσταση, μπορεί να καλλιεργηθεί σε αμμώδη έως πιο βαριά αργιλοπηλώδη εδάφη. Στα πολύ ελαφρά εδάφη μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα με νηματώδης αλλά θα πρέπει να γίνεται και πιο συχνή άρδευση και λίπανση. Στα πολύ βαριά εδάφη, είναι πολύ πιθανή η δημιουργία κρούστας αλλά και η στράγγιση να μην είναι επαρκής. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται τα ρηχά και συμπιεσμένα εδάφη. Η φασολιά δεν θα παρουσιάσει προβλήματα σε PH 5,4-6,8. Καταλληλότερο PH για την συγκεκριμένη καλλιέργεια θεωρείται 6 - 6.5.

 

 
Σπορά - Λόγω της υψηλής βλαστικότητας του φασολιού και της εύκολης μεταχείρισης του σπόρου, στις περισσότερες περιπτώσεις προτιμάται η απ ευθείας σπορά, έναντι της μεταφύτευσης η οποία λόγω του αυξημένου αριθμού φυτών ανά στρέμμα παρουσιάζει υψηλό κόστος. Η σπορά συνήθως γίνεται με σπαρτική μηχανή γραμμικά αλλά μπορεί να γίνει και με το χέρι γραμμικά αλλά και κατά θέσεις.
 
Α) Σπορά με σπαρτική μηχανή. Σε εμπορική κλίμακα χρησιμοποιείται κατεξοχήν αυτή η μέθοδος σποράς. Για τα καθιστά φασόλια, οι ιδανικές αποστάσεις σποράς είναι 60 cm ανάμεσα στις γραμμές ενώ ανάμεσα στα φυτά οι συνήθεις αποστάσεις είναι περίπου στα 5-6 cm. Η επιθυμητή πυκνότητα για αυτές τις ποικιλίες είναι 25.000 φυτά / στρέμμα. Για τα αναρριχώμενα φασόλια οι ιδανικές αποστάσεις είναι 80-100cmανάμεσα στις γραμμές (κάποιες φορές φτάνει και τα 120 cm) και περίπου 22 cmανάμεσα στα φυτά. Η μέση πυκνότητα για αυτές τις ποικιλίες είναι 12.000 φυτά / στρέμμα.
Πριν από την σπορά, καλό είναι να τοποθετηθεί καλά χωνεμένη κοπριά και να ενσωματωθεί στο έδαφος. Επίσης θα πρέπει -όπου είναι απαραίτητο- πριν την σπορά να έχει προηγηθεί άρδευση και να έχει αφεθεί το χώμα να έρθει στον ρώγο του.
 
Β) Σπορά με το χέρι. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για παραγωγή μικρότερης κλίμακας ή οικιακή παραγωγή. Η σπορά με το χέρι μπορεί να γίνει γραμμικά ή κατά θέσεις. Για την γραμμική σπορά ακολουθούνται οι ίδιες αποστάσεις φύτευσης όπως και στην μηχανική σπορά. Ανοίγουμε αυλάκια μερικά εκατοστά πιο βαθιά από το επιθυμητό βάθος, τοποθετούμε μέσα κοπριά, κομπόστα ή και λιπάσματα ρίχνουμε μια στρώση χώμα, τοποθετούμε τους σπόρους και στην συνέχεια τους σκεπάζουμε με χώμα και τους πιέζουμε ελαφρά. Για την σπορά κατά θέσεις αφήνονται αποστάσεις 70-80 cmκαι προς τις δυο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που ο σπόρος δεν έχει υψηλή βλαστικότητα, σε κάθε θέση τοποθετούνται 2-3 σπόροι και ακολουθεί αραίωμα, όταν τα φυτάρια αναπτύξουν 2 πραγματικά φύλλα. Στην σπορά σε θέσεις η κοπριά, η κομπόστα ή και το λίπασμα θα προστεθούν πιο βαθιά από τον σπόρο και σε ασφαλή απόσταση αριστερά και δεξιά από αυτόν. Στην σπορά με το χέρι γραμμικά αλλά και κατά θέσεις απαιτείται πολύ προσοχή, διότι ο σπόρος δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο λίπασμα, σε σκέτο κομπόστ ή σε κοπριά η οποία δεν είναι καλά χωνεμένη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να καεί.
 
Και για τις δύο περιπτώσεις, το επιθυμητό βάθος σποράς αρχίζει από 2-3 cm (συνήθως σε βαριά εδάφη) και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8 cm σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ ελαφρά εδάφη και μεγαλόσπερμες ποικιλίες).
 
Λίπανση - Αν και η φασολιά είναι ένα φυτό που με την βοήθεια των αζωτοβακτηρίων που συμβιώνουν με την ρίζα της, μπορεί να δεσμεύει και να χρησιμοποιεί το άζωτο της ατμόσφαιρας, οι ποσότητες αυτές του αζώτου συχνά δε φτάνουν για να καλύψουν της ανάγκες του φυτού σε επαγγελματική καλλιέργεια. Για υψηλές αποδόσεις, χρειάζεται συχνά να εφαρμοστεί αζωτούχος λίπανση σε ποσότητες 2-5 kg /στρέμμα. Ο φώσφορος χρειάζεται σε μεγαλύτερες ποσότητες από το προηγούμενο μακροστοιχείο και η ποσότητα εφαρμογής του στο στρέμμα ξεκινάει από 5 kg και σε περιπτώσεις που αναμένονται μεγάλες αποδόσεις φτάνει και τα 9 kg/ στρέμμα. Σε εδάφη που περιέχουν ικανοποιητικό ποσοστό αργίλου, συνήθως δεν εφαρμόζεται καλιούχος λίπανση. Σε αμμώδη εδάφη μπορεί να γίνει εφαρμογή 2-3 kg κάλιο / στρέμμα. Από τα ιχνοστοιχεία μπορεί να εμφανιστούν ελλείψεις σε μολυβδαίνιο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο, βόριο και σίδηρο.
 
Άρδευση -Η άρδευση στην φασολιά είναι ζωτικής σημασίας όταν θέλουμε να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις. Πριν από την σπορά, σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνει ένα βαθύ πότισμα και το χώμα να κορεστεί μέχρι και το βάθος του 1 μέτρου και μετά να αφεθεί έως ότου φτάσει στον ρώγο του. Μετά την σπορά και μέχρι την ανάδυση των φυταρίων συχνά δε γίνεται άλλο πότισμα, για την αποφυγή της δημιουργίας κρούστας στο έδαφος. Το πιο κρίσιμο σημείο όσον αφορά την άρδευση είναι κατά την άνθηση και νωρίς κατά την ανάπτυξη των λοβών. Σε αυτό το στάδιο χρειάζεται προσοχή γιατί η υπερβολική άρδευση μπορεί να προκαλέσει ανθόρροια και υπάρχει περίπτωση με προβληματική στράγγιση να προσβληθούν τα φυτά από μυκητολογικές ασθένειες στην ρίζα. Όταν το 25% των λοβών του κάθε φυτού έχουν κιτρινίσει, η άρδευση στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να σταματά. Η άρδευση μπορεί να γίνει με τεχνητή βροχή, με αυλάκια και με την μέθοδο της σταγόνας.
 
Συγκομιδή - Κατά την φυσιολογική ωρίμανση τους, τα φασόλια έχουν υγρασία περίπου 50%. Για να συγκομιστούν θα πρέπει η υγρασία τους να μειωθεί πολύ και να φτάσει περίπου στο 16%   (η ιδανική υγρασία είναι σε πολλές περιπτώσεις 15%). Εάν η υγρασία τους πέσει αρκετά θα έχουμε μεγάλες απώλειες κατά την συγκομιδή λόγω σπασίματος των σπόρων. Εάν η συγκομιδή αργήσει, τότε θα έχουμε και απώλειες λόγω τινάγματος των σπόρων από τους λοβούς. Για καλλιέργεια σε μεγάλες εκτάσεις, προτιμούνται οι καθιστές ποικιλίες. Αυτό συμβαίνει διότι η καλλιέργεια τους προσφέρεται για πλήρη εκμηχάνιση καθώς δεν χρειάζονται υποστύλωση. Επίσης, λόγω της ταυτόχρονης άνθησης και ωρίμανσης, μπορούν να συγκομιστούν σε ένα χέρι με κομπίνα ή πρώτα να ξεριζωθούν, να αφεθούν για μικρό χρονικό διάστημα για ξήρανση και έπειτα να αλωνιστούν με ειδική μηχανή. Κατά την συγκομιδή αναρριχώμενων ποικιλιών (κοινών φασολιών και γιγάντων) πρώτα τα φυτά ξεριζώνονται και αφήνονται πάνω στα καλάμια να ξεραθούν. Στη συνέχεια, μετά από μερικές ημέρες τα καλάμια αφαιρούνται και τα φυτά τοποθετούνται σε σωρούς κατά μήκος των γραμμών για μερικές ημέρες (για να ξεραθούν) και τέλος αλωνίζονται με ειδική μηχανή. Για μικρή κλίμακα, τα φασόλια μπορούν να συγκομιστούν και να αλωνιστούν με το χέρι. Στην αρχή ξεριζώνουμε τα φυτά τα οποία είναι έτοιμα για συγκομιδή (όλοι οι λοβοί έχουν κιτρινίσει) και τα τοποθετούμε στον ήλιο η σε σκιερό μέρος με καλό αερισμό.

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία AGROGEN δραστηριοποιείται στο χώρο του σπόρου εδώ και 40 χρόνια. Mε την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει, κατατάσσεται ως η κορυφαία εταιρεία που προσφέρει ποιοτικούς σπόρους στην Ελληνική αγορά. Η εταιρία μας ασχολείται με τη σποροπαραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Σιτάρια Μαλακά & Σκληρά, Κριθάρια, Βίκο) και κηπευτικών (Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Mπάμια κ.α.). Η σποροπαραγωγή γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στo N. Τρικάλων και στο Ν. Βοιωτίας.
  • 47ο χλμ. Αττικής οδού, Κορωπί, Αττική, 19400
  • Τηλέφωνο: (+30)210 6020863, 210 6657970
  • Email: info@agrogen.gr, sales@agrogen.gr 
  • Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09.00-17.00
  • Ωράριο: Σάββατο 09.00-14.00
    ©{2018} {Agrogen S.A.}. All Rights Reserved.